“Dit is een test.”

Namens alle medewerkers van Tender College IJmuiden wensen wij u en uw kind(eren)/pupil in ieder geval een goed schooljaar toe.

Nog meer test

Opvallend zijn de goede resultaten van onze “oud” leerlingen in de praktijk. Ook van de leerlingen die na onze school het werken combineren met doorleren. Resultaten waar we al vele jaren zeer trots op zijn.

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen graag naar school komen, dat ze zich zeker en veilig voelen en goed worden voorbereid op hun toekomst. De ontwikkeling van uw kind/pupil is het uitgangspunt van het onderwijs op onze school.

Binnen onze school gelden duidelijke regels en afspraken.

Het leren vindt op onze school op velerlei manieren plaats. Zo vervullen de leerlingen een belangrijke rol tijdens diverse activiteiten binnen en buiten de school.

Wij ervaren het als een groot voorrecht dat we leiding mogen geven aan een team dat bestaat uit gemotiveerde docenten en enthousiast onderwijsondersteunend personeel. Ouders/verzorgers zien we als belangrijke partners in de begeleiding van de ontwikkeling van onze leerlingen. Samen staan wij voor verantwoord onderwijs en goede begeleiding van de leerlingen. U mag van ons verwachten dat wij ons tot het uiterste zullen inspannen.

Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de directie, de docenten of de decaan van onze school.

Namens alle medewerkers van het Tender College IJmuiden wensen wij u en uw kind(eren)/pupil een goed schooljaar toe.

Met vriendelijke groet,

Nelie Groen, directeur
Bert Jansen, teamleider onderbouw
Ron Pluimert, teamleider bovenbouw

De naam Tender

Een tender is een hulpboot die mensen en goederen naar de juiste schepen brengt. Als het reguliere voortgezet onderwijs om bepaalde redenen niet lukt kan het Tender Collegeuitkomst bieden. Verder staat Tender voor een benadering waarbij ruimte is voor zorg en aandacht.

De missie van het Tender College is:
“Tender College, onderwijs met hart voor de leerling”
Kernwaarden:
“Veiligheid, respect, verantwoordelijkheid”
“Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen van het Tender College met plezier naar school gaan. De school wil een veilige leeromgeving bieden waarin medewerkers grote betrokkenheid met leerlingen en ouders/verzorgers laten zien. De leerkrachten zorgen voor kwalitatief goed onderwijs, dat betekenisvol is en op maat voor elke leerling. Wij zorgen er voor dat onze leerlingen zelfredzaam zijn en zo een goede bij hen passende plek in de maatschappij kunnen verwerven. Onze sfeerwaarde is: Eigen wijze en onze merkbelofte: Begeleiden op maat.”