VOOR OUDERS

Toelating / Aanmelding

Download

Aanmeldformulier

2024/2025

Download

Toelatingsprocedure

2024/2025

De aanmelding

 

 Wat is er nodig bij de aanmelding?

  

 • Voor alle leerlingen die worden aangemeld, moet een multidisciplinair overleg (MDO) met ouder(s)/verzorger(s) en leerling, basisschool en VO-school gevoerd worden. Het doel hiervan is de onderwijsbehoefte en het daarbij passende ondersteuningsaanbod in kaart te brengen. De basisschool maakt hiervoor een afspraak met de zorgcoördinator van het Tender College mevrouw Bongers.
 • Een onderwijskundig rapport waarin de uitslag van een intelligentietest (voor het praktijkonderwijs verplicht) en de resultaten van een didactisch onderzoek opgenomen zijn.
 • Een aanmeldingsformulier (te downloaden: www.tendercollege.nl  onder ouders, aanmeldformulier) voorzien van het plaatsingsadvies, gekozen school voor VO, een stempel van de basisschool en een handtekening van de schooldirecteur.

 

 Alleen indien van toepassing: 

 

 • Een kopie van een dyslexieverklaring.

  

De toelating 

 

Nadat het MDO heeft plaatsgevonden wordt het besluit voor aanname genomen door de zorgcoördinator.  Bij twijfel wordt de toelatingscommissie ingeschakeld waarna er een definitief besluit wordt genomen.

   

   Inschrijfdatum

   

  Het Tender College kent geen inschrijfdatum. Als ouders/verzorgers hun zoon of dochter willen opgeven voor het Tender College kunnen ze altijd contact opnemen met de school voor een intakegesprek.

   

  “Door praktijklessen doe ik ervaring op en heb ik straks een goede plek in de maatschappij.”