COMBIKLASSEN

Onder- en bovenbouw

Combi-onderbouw

Het onderwijs in de onderbouw, klas 1 en 2, wordt als volgt vormgegeven:

Het leerprogramma wordt zoveel mogelijk aan de individuele leerling aangepast. Het tempo bij de theorievakken ligt lager dan binnen het VMBO met leerwegondersteunend onderwijs, maar het tempo ligt weer hoger dan bij het Praktijkonderwijs. Nederlands en Engels worden op VMBO Basis niveau aangeboden. De leerlingen zijn zoveel mogelijk praktisch gericht bezig. In hun vakkenpakket komen de volgende praktijkvakken voor: koken, techniek, beeldende vorming, groen, verzorging en lichamelijke opvoeding. Het huiswerk wordt zoveel mogelijk gemaakt op school, zodat de hoeveelheid maak- en leerwerk voor thuis beperkt blijft.

Combiklassen voor onder- en bovenbouw

Combi-bovenbouw

Het doel is de leerling zodanig toe te rusten dat hij de overstap naar het ROC, gemotiveerd en met zelfvertrouwen kan maken. Voor sommige leerlingen geldt dat een theoretische afronding niet haalbaar is. PrO2.JPG Voor die leerlingen is de Combi bovenbouw een mogelijkheid. In kleine groepen wordt per leerling bekeken hoe de leer- en praktijkweg er uit zou moeten/kunnen zien. Afhankelijk van beroepsinteresse worden start-stages geregeld en indien mogelijk een aanvullende beroepsopleiding via het Nova College of een ander Regionaal Opleidings Centrum. Opzet is de leerling op beroepsniveau te schakelen, gecombineerd met een adequate opleiding. De samenwerking met het lokale bedrijfsleven en specifieke organisaties (o.a. de Meergroep) verloopt op een plezierige manier.